Messer i stille uke og påsken

Her er en oversikt over messer i menigheten vår i den stille uken og påsken på alle messestedene våre.

St. Paul kirke

Søndag 02. april, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe på norsk
kl. 11:00 Høymesse på norsk
kl. 13:00 Messe på vietnamesisk
kl. 15:00 Messe på polsk
kl. 16:30 Messe på tamil
kl. 18:00 Messe på engelsk
kl. 19:30 Messe på polsk

Skjærtorsdag, 06. april
kl. 16:00 Messe på vietnamesisk
kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
kl. 18:00 Høymesse på norsk til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 23:00 Tilbedelse
kl. 20:00  Norsk
kl. 20:45 Filippinsk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Vietnamesisk

Langfredag,  07. april
Kl.  09:00 Tamilsk korsvei
kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord på korset
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste på norsk
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 08. april
kl. 09:00 Velsignelse av påskematen hver halvtime (Polsk) – 12.30          
kl. 18:00 Påskevigil på vietnamesisk
kl. 22:00 Påskenattsliturgi på norsk

1. Påskedag, søndag 09. april
kl.  09:00 Messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse på norsk
kl. 13:00 Messe på tamil
kl. 15:00 Messe på polsk
kl. 16.30 Messe på vietnamesisk
kl. 18:00 Messe på engelsk
kl. 19:30 Messe på polsk

2. Påskedag, mandag 10. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 Messe på norsk
kl. 13:00 Messe på vietnamesisk
kl. 15.00 Messe på polsk
kl. 18:00 Messe på tamil

Marias Minde

Palmesøndag, 02. april
kl. 10:00 Høymesse på norsk
kl. 12:00 Messe på polsk

Skjærtorsdag, 06. april
kl. 16:00 Messe på tamil
kl. 18:00 Messe på norsk til minne om innstiftelsen av Eukaristien

Langfredag, 07. april
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste

Påskeaften, lørdag, 08. april
kl. 18:00 Påskevigil på norsk

1. Påskedag, søndag, 09. april
kl. 10:00 Høymesse på norsk
kl. 12:00 Høymesse på polsk
kl. 14.00 Messe på filippinsk

2. Påskedag, mandag, 10. april
kl. 10:00 Messe på norsk
kl. 12:00 Messe på polsk

Kapellet på Florida

1. Påskedag, 9. april
kl. 15:30 Messe på ukrainsk

Sælen kirke – Triduum på polsk

kl. 16:00 Skjærtorsdag, 06. april
kl. 17:00 Liturgi langfredag 07. april
kl. 20:00 Påskevigilie 08. april

St. Olavs kapell på Voss

Palmesøndag, den 02. april
kl. 11:00 Messe på norsk
Skjærtorsdag, 06. april      
Kl. 18.00 Messe på norsk
Lørdag, den 07. april
Kl. 11:00 velsignelse av påskemat + skriftemål, polsk
1. Påskedag, 09. april
Kl. 11:00 Messe på norsk   
Kl. 12:30 Messe på polsk

Sogn og Fjordane

FØRDE:
Skjærtorsdag 6. april kl. 20.00
Langfredag 7. april kl. 15.00
Velsignelse av påskemat 8. april kl. 10.00 til 12,00
Påskeaften 8. april kl. 21 .00
Påskedag 9. april i kl. 07.00
Påskedag 9. april i kl. 11.00
Andre Påskedag 10/4 kl. 11.00

ÅRDAL
Alle messene i Årdal er flyttet fra Farnes kyrkje til Kyrkjelydhuset.
Messen kl.17.00 i Årdal den 10. april er avlyst.

SOGNDAL
Andre Påskedag 10. april kl. 15.00

LOEN
Alle fredager i fastetiden fra kl. 17.30 til kl. 19.30 er det Korsvei i kirken.
Påsken:
Skjærtorsdag 6. april kl. 15.00
Påskeaften 8. april kl. 15 .00 m/velsignelse av påskemat.
Påskedag 9. april i kl. 17.00