KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. MARS 2023

-Det blir samling for ministranter og for eldre barn og ungdom lørdag 1. april kl. 15 i krypten med Dom Gregor og Jofrid, og vi går sammen til tilbedelsen etterpå.

-I følge Marias budskap i Fatima, inviterer vi igjen familier med barn og ungdom og alle til sakramentstilbedelse med rosenkrans, betraktning og skriftemål lørdag 1. april kl. 16.30 i kirken. Dette er også en viktig botens gjerning i fastetiden, som reparasjon for våre synder. Vi vil fortsette med denne tilbedelsen hver første lørdag i månedene framover.

– Som tidligere år ønsker den polske gruppen å forberede palmer til palmesøndag. Fargerike og vakre palmer kan kjøpes før messene kl. 9.00 og 11.00. Inntektene fra salget går til Caritas.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.