Palmer for Caritas

Hvert år, lørdag før palmesøndag, forberedte flere mennesker i polsk gruppe palmer. I år ble det forberedt 160 palmer, som kunne kjøpes før alle messer.  Inntekten, som utgjorde 8.950 kr, ble donert til Caritas.