Sogneprestens Jubileum

13. april er det 25 år siden Dom Alois ble presteviet i Klosterneuburg av biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø. Dette blir feiret i forbindelse med kveldsmessen kl 19.00 i St. Paul kirke. Det blir kirkekaffe etterpå.