Korsveien, Langfredag i Loen

Korsveien er en utfordring – det er en vandring, en fysisk anstrengelse, behovet om å roe seg ned for å kunne gå inn i Kristi lidelses mysterium.

Langfredag 7 april 2023 gikk vi igjen Korsveien ute i naturen. Deltakerne skulle bære korset på omgang – Korset som symboliserer Guds kjærlighet til menneskene. Vi stoppet ved enkelte punkter på veien for å lese betraktinger for de enkelte Korsveistasjonene.

For mange var dette en viktig endringsvei, en vei hvor du møter din egen svakhet og hvor du overskrider dine begrensinger. Erfaringen av å være trett og sliten, men også en kilde av krefter for å gå videre. For mange var den en vei til å bryte med angst, en vei ut av komfortsonen og vaner. Sist men ikke minst var det en vei mot svarene på spørsmål om mening, om tro og om kjærlighet…

Mens vi gikk denne veien var det ikke tid til unnskyldninger at man har ikke tid til bønn og refleksjon. Der fantes ikke hast for å krysse av neste oppgave på listen. Ved å gå dypere i naturens stillhet og skinnet fra solstrålene  var det mulig å høre ditt eget hjerteslag i rytme med Jesu hjerte, og å legge alle denne Korsveis intensjoner ved Hans føtter.

Korsveien ble avsluttet med fellesbildet under korset i Loen.  

Vi takker Kristus for denne muligheten om å ledsage Ham på pasjonens stier og forene hver minste mirakel av endring i våre liv..

P. Zygmunt