Vår Frue av Fatima

13. mai er dagen for Mariaåpenbaringene i Fatima.

Dagen ble markert på mange måter i menigheten. Dagens største samling var markeringen av Flores de Mayo i regi av filippinsk gruppe med prosesjon i byen og messe.

En gruppe samlet seg også for å se film om åpenbaringene i Fatima, etterpå var det samling med rosenkransbønn i kirken.

Budskapet fra Fatima handler blant annet om konsekrasjon til Maria, og at dette er akkurat det Montfort et par hundre år tidligere hadde oppfordret oss til å gjøre gjennom total konsekrasjon, les mer om dette her. Flere fra menigheten hadde forberedt seg og gjorde dette på Fatimadagen.