KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. MAI 2023

– Kristi Himmelfartsdag har de nordiske biskoper sendt ut følgende opprop:

Kjære Brødre og Søstre, Fra den 9. til den 11. mai foretok Kardinal Anders Arborelius (Stockholm) og Biskop Erik Varden (Trondheim) et solidaritetsbesøk i Ukraina i Bispekonferansens navn, og på vegne av alle katolikker i våre nordiske land. De ble dypt grepet av hva de så, av prøvelsen Ukraina gjennomgår, av den stadige trussel som rammer sivile mål, av grusomheter begått mot forsvarsløse og mot barn, – men også av ukrainernes mot, utholdenhet og humanitære innsats. Vi vil, som deres biskoper, mobilisere alle troende til fredelig innsats mot en forferdelig krig. Til dette formål vil vi bruke Pinsedagen, når vi feirer Åndens komme og bekrefter vår tillit til at Herren kan fornye jordens åsyn ved sin frelsende kraft og gjennom sine trofaste. Vi ber om at pinsedagens hovedmesse i alle menigheter og ordenshus i våre fem land på den dagen feires for rettferd og fred i Ukraina. Og vi ber om at all kollekt går til Ukrainas Caritas, som gjør en storartet innsats. Caritas vil øremerke vårt bidrag til mat- og hygienepakker til de mest trengende. Behovet for slik primærhjelp er stort, og vil bli større. La oss bruke dagene som kommer til å forberede våre hjerter og sinn. På forhånd takk for deres raushet. Maria, Fredens dronning, be for Ukraina! Undertegnet av de nordiske biskoper.

All kollekt i Pinsehelgen går til Caritas i Ukraina. La oss hjelpe av et stort hjerte.

– Mandag 29. mai, 2. Pinsedag, kl. 12.00 skal det igjen være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus, hvor alle troende er invitert.

-Vi inviterer til familietur med piknik til Ågotnes idrettsbane 2. pinsedag kl. 14.30. Det blir uteaktiviteter som fotball, volleyball, frisbee og mulighet for grilling. Ta med egen mat og drikke. Se nærmere opplysninger på oppslag bak i kirken. For spørsmål, kontakt Jofrid på menighetskontoret.

– Søndag 11.juni er det Kristi Legemsfest. Vi feirer felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon rundt lille Lungegårdsvann med avslutning i kirken.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.