KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. MAI 2023

-All kollekt i denne pinsehelgen går til Caritas i Ukraina, på oppfordring fra de nordiske biskopene. Caritas vil øremerke vårt bidrag til mat- og hygienepakker til de mest trengende. La oss hjelpe av et stort hjerte!

– I morgen, mandag 29. mai, 2. Pinsedag, kl. 12.00 skal det igjen være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus, hvor alle troende er invitert.

-Vi inviterer til familietur med piknik til Ågotnes idrettsbane i morgen 2. pinsedag kl. 14.30. Det blir uteaktiviteter som fotball, volleyball, frisbee og mulighet for grilling. Ta med egen mat og drikke. Se nærmere opplysninger på oppslag bak i kirken. For spørsmål, kontakt Jofrid på telefon 40885489.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 1. til fredag 2. juni. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene. Alle er velkomne.

-Lørdag 3. juni kl. 17 blir det igjen førstelørdags-andakt i kirken, i tråd med budskapet fra Maria i Fatima.

-Det blir informasjonsmøte med påmelding til nye konfirmanter, de som er født i 2010, søndag 4. juni etter høymessen. Møtet blir i auditoriet på St. Paul skole.

-Påmelding til førstekommunion, vil skje lørdag 10.juni kl. 12 på Marias Minde.

– Søndag 11.juni er det Kristi Legemsfest. Vi feirer felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon rundt lille Lungegårdsvann med avslutning i kirken.

-Menigheten vil arrangere pilegrimstur til Fatima 9.-15. oktober. Det vil bli et informasjonsmøte for interesserte tirsdag 31. mai, etter kveldsmessen kl. 19, på skolens auditorium. For mer informasjon, kontakt kateket Jofrid.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.