1. kommunion i avisen Dagen

Avisen Dagen har laget en artikkel fra helgen med førstekommunion i menigheten i vår. De har laget en fin artikkel som kan leses her (bak betalingsmur)