Kirken pusses opp

Det er kommet opp stillaser utenfor kirken fordi arbeidene med å pusse opp kirken utvendig skal begynne. Det vil pågå frem til november i år. Dette er nødvendig for at kirkeveggene skal være tette og stå imot bergensregnet. Vi ber dere bære over med den ekstra belastning dette medfører. Milde gaver til å finansiere denne oppussingen tas imot med glede og takk .