Pilegrimsvandring

Lørdag 16. september var det tid for årets pilegrimsvandring til Fana. Konfirmantene fra 9. klasse både fra norsk og polsk undervisning var med sammen med andre troende. Noen gikk hele veien fra St Paul, flere ble med fra Lagunen, totalt ca 160 personer.

En av pilegrimene sa etterpå: “Pilegrimsvandringen var en vakker opplevelse, det var voksne, unge og barn som gikk sammen og ba rosenkransen. Det som gjorde hjertet mitt mest glad var entusiasmen ved å synge sammen, på forskjellige språk. Tenåringene byttet på å bære korset, og det virket for meg som en stor gest av ydmykhet og villighet fra deres side. Jeg følte samholdet som fellesskap. “

Vel fremme i Fana kirke ble det feiret messe.

Her kommer noen bilder fra dagen: