KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. OKTOBER 2023

-I dag, søndag, inviterer studentgruppen Fides til samling etter den engelske messen kl. 18.

-Mandag 16. oktober er det minnedag for Olav den Helliges omvendelse og dåp. Olavsgildet inviterer derfor til vesper kl. 18.00 på Marias Minde med etterfølgende kaffe og kaker. Alle er hjertelig velkomne. 

-Katolsk forum inviterer til samling igjen torsdag 19. oktober kl.19.45 i skolens personalrom. Pål Johannes Nes fra Sta. Rita radio og EWTN Norge kommer til oss og vil holde foredrag med tittelen «Misjon og evangelisering i en digital tidsalder.» Inngangspenger kr. 30,- Alle er hjertelig velkomne.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 30. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Vi minner om at søknadsfristen for skoleplass på St. Paul skole er 15.november. Dette gjelder opptak til 1. og 8.klasse.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.