KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. OKTOBER 2023

-Katolsk forum inviterer til samling igjen torsdag 19. oktober kl.19.45 i skolens personalrom. Pål Johannes Nes fra Sta. Rita radio og EWTN Norge kommer til oss og vil holde foredrag med tittelen «Misjon og evangelisering i en digital tidsalder.» Inngangspenger kr. 30,- Alle er hjertelig velkommen.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 30. oktober kl. 18 på menighetens møterom og vil gå 4 mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Studentgruppen Fides samles kl. 19 utenfor menighetskontoret etter den engelske messen på søndager.

-Vi minner om at søknadsfristen for skoleplass på St Paul skole er 15.11. Dette gjelder opptak til 1. og 8.klasse.

———————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten