KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. OKTOBER 2023

-Studentforeningen Fides har samling etter den engelske messen kl. 18 på søndager. Fremmøte på kirketrappen.

-Vi inviterer barn, ungdom og familier til feiring av Allehelgensaften tirsdag 31. oktober. Oppmøte i krypten kl. 16.30. Vi oppfordrer alle til å kle seg ut som sin favoritthelgen. Ta med noe mat å spise til fellesmåltid etter messe kl. 17.

Allehelgensfest feires søndag den 5. november i alle messene.

– Torsdag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl. 14 og går så den vante runden til prestenes og søstrenes og andres gravsteder. Det blir rekviemmesse i St. Paul kirke kl. 19 på latin. Polsk messe kl. 17.30 og rosenkrans kl. 17.00. Messe på Marias Minde kl. 9.

Messestipender til «Alle Sjelers dag» kan leveres i konvolutt med navn på de avdøde som det skal bes for sammen med stipendiet inne i konvolutten. Konvoluttene finner du bak i kirken, og kan leveres til menighetskontoret eller i sakristiet.

-Bergen Unge Katolikker inviterer til samling torsdag 2. november kl. 17 i krypten for ungdommer fra 8.klasse til 3.klasse på vdg.

-St. Paul menighet inviterer til sakramentstilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken torsdag 2. november med oppstart etter kveldsmessen frem til midnatt. Avslutning med velsignelse.

-Det blir konsert med St. Paul koret og Sigbjørn Apeland i kirken lørdag 4. november kl. 15. Se oppslag.

-Det blir ministrantsamling lørdag 4. november kl. 15 i krypten.

-Alle troende er hjertelig velkommen til «Første- lørdags-andakt» i kirken lørdag 4.november kl. 17.

-Søndag 5. november blir det familiemesse i St. Paul kl. 13 med kirkekaffe.  Se oppslag.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.