Vi gratulerer St. Paul skole med 150-års jubileum!

St. Paul skole begynte i 1873 i den daværende prestegården ved siden av kirken. Franciskus Xaverius Søstrene ledet skolen etter at de kom til Bergen i 1901. Mellom 1963 og 1991 hadde skolen lokaler i «tyskebrakken» på Florida. Da det visste seg at skolen kom i veien for tunnelbygging, ble den gamle prestegården revet og ny St. Paul skole bygget ved siden av kirken i 1991. Den ble videre utvidet etter at 6-åringer kom i 1.klasse i 1997. Fra en liten menighetsskole har St. Paul skole i dag plass til over 300 elever.

Les mer om skolens historie her

«Livet er en vandring i muligheter til å vokse til mer kunnskap til dypere klokskap og til større menneskelighet» (fra skolens visjon)