Evangelieforklaring for barn

Evangelieforklaring for barn i høymessen er et viktig tiltak i vår menighet. Samtidig er formidling av ordets liturgi for barn viktig for alle foreldre.  Lørdag 19.september er det kurs i St.Johannes menighet i Oslo –  se mer . Kanskje noe for deg?