JULEMESSER I ST. PAUL MENIGHET 2023

St. Paul kirke og Marias MInde – for St. Olavs Senter Voss, se nedover

Søndag, 24/12, 2023 4. søndag i Advent:
09.00 Norsk messe St Paul                   
11.00 Norsk Høymesse St Paul            
12.00 Polsk messe på Marias Minde    

Julaften
13.00 Norsk Familiemesse St Paul       
15.00 Polsk messe St Paul                 
18.00 Norsk messe på Marias Minde
18.00 Vietnamesisk messe St Paul  
21.00 Polsk messe St Paul                  
23.00 Norsk Midnattsmesse i St. Paul 

Mandag, 25/12 2023 1. Juledag
10.00 Norsk messe på Marias Minde   
11.00 Norsk Høymesse St Paul     
12.00 Polsk messe på Marias Minde                                 
13.00 Vietnamesisk messe St Paul       
15.00 Polsk messe St Paul                    
16.30 Tamilsk messe St Paul                
18.00 Engelsk messe St Paul                
19.30 Polsk messe St Paul                   

Tirsdag, 26/12 2023 2. Juledag, St. Stefanus
10.00 Norsk messe på Marias Minde   
11.00 Norsk messe St Paul                   
12.00 Polsk messe på Marias Minde    
13.00 Vietnamesisk messe St Paul       
15.00 Polsk messe St Paul                    
16.30 Tamilsk messe St Paul                
18.00 Engelsk/filippinsk messe St Paul

Søndag 31.12.2023 Nyttårsaften
09.00 Norsk messe St Paul                   
10.00 Norsk messe på Marias Minde   
11.00 Høymesse St Paul                       
12.00 Polsk messe på Marias Minde    
15.00 Polsk messe St Paul
18.00Engelsk messe St.Paul                    
19.30 Polsk messe St Paul                    
23.00 Tamilsk takkemesse m/tilbedelse

Mandag, 1/1 2024  1. Nyttårsdag/Maria, Guds mor   
10.00 Norsk messe på Marias Minde   
11.00 Norsk Høymesse St Paul            
12.00 Polsk messe på Marias Minde    
13.00 Tamilsk messe St Paul                
15.00 Polsk messe St Paul                    
18.00 Engelsk messe St Paul                

Lørdag, 6/1 2024   
18.00 Latinsk messe St Paul                 
19.30 Polsk messe St Paul                    

Søndag, 7/1 2024 Epifani/Hellig tre kongers dag
9.00 Norsk messe St Paul                     
10.00 Messe på Marias Minde             
11.00 Norsk Høymesse St Paul            
12.00 Polsk messe på Marias Minde    
13.00 Familiemesse St Paul                                                         
 15.00 Polsk messe St Paul                    
18.00 Engelsk messe St Paul              
19.30 Polsk messe St Paul                    

VOSS, St. Olavs Senter
Søndag, 24.12.2023 Julaften        
11.00 Engelsk/filippinsk messe
Mandag, 25/12 2023 1. Juledag     1
11.00 Norsk messe
12.30 Polsk messe
Tirsdag, 26/12 2023 St. Stefanus  
11.00 Norsk messe
Mandag,1/12024 Guds Mor, Maria
11.00 Polsk høymesse
Søndag, 7/1 2024   Epifani           
11.00 Polsk messe