Hyrdebrev fra de nordiske biskoper

«Jeg var fremmed og hjemløs … og dere gav meg husly» .

Den nordiske bispekonferanse offentliggjorde den 9. september et hyrdebrev  om den nåværende flyktningesituasjon.