KUNNGJØRINGER søndag 21. januar 2024

Er du en pensjonist eller en som har noen ledige timer på dagtid, og har lyst til å hjelpe nyankomne mennesker i vår by? Caritas Bergen Ressurssenter trenger frivillige til å hjelpe med bla. norsk-verksted og au pair- samlinger. Du trenger ingen spesiell erfaring eller kompetanse. Ta kontakt med styreleder Erik Andvik, tlf. 45 47 60 56.

-Vi minner om menighetsfesten, søndag den 28. januar. Da vil vi feire menighetens patronatsfest, St. Pauls omvendelse. Vi begynner med høymesse kl. 11 og deretter blir det fest i skolens gymsal med underholdning, mat fra mange land og loddsalg.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 19. februar kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 4 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.