KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. JANUAR 2024

– I dag er det menighetsfest og vi vil feire menighetens patronatsfest, Pauli omvendelse, og samles i skolens gymsal etter høymessen til underholdning og loddsalg. Det vil bli servert mat fra mange land. Alle er velkomne.

– Fredag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Før messen kl. 19 velsignes lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og vi holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

-Lørdag den 3. februar holder Erik Andvik foredrag om Kroppens Teologi kl. 13-14 på personalrommet på St. Paul skole. Det samme foredraget avholdes også i forlengelsen av familiemessen kl. 13 på søndag 4. februar.

-Lørdag 3. februar kl. 16.30 inviteres alle til å ta del i førstelørdagsandakten.

-Mandag til onsdag i skolens vinterferie arrangerer menigheten «bo-hjemme-leir» på St. Paul skole fra kl. 10-16 for alderen 9-19 år. Se oppslag om påmelding til katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand.