KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. SEPT. 2015

– Caritas-gruppen melder at det ikke er flere ledige plasser på norskkurs i høst. Nytt norskkurs begynner i januar. Påmelding til Mellinolsen@hotmail.com. Se oppslag på Caritas informasjonstavle. Det er fortsatt mulig å melde seg på Språkkaffeen, søndag kl. 15.00 på Robin-Hood huset, Magnus Barfots gt. 22.

– Neste søndag 27.9 er det Caritas-søndag. Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe og utlodning av blomster til inntekt for Caritas. Også kollekten neste søndag går til Caritas.

– Høsten 2016 skal barn som er født i 2010, begynne i 1. klasse, og barn som er født i 2003 skal begynne i 8. klasse. Søknadsfristen til St. Paul Skole er 15. november.

————————————————————————————-

(I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.