KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. FEBRUAR

– Eldre katolikker inviteres til samvær hver mandag i fastetiden i Birgittakjelleren kl. 12.  Det blir te, kaffe, prat og sang.

– Noen har mistet en gullring med en inngravert bjørn på. Dersom noen skulle finne ringen, kan den leveres enten på menighetskontoret eller i sakristiet.

– St. Paul menighet inviterer til sakramentstilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken torsdag 29. februar etter kveldsmessen. Tilbedelsen avsluttes ved midnatt med velsignelse. Se oppslag i kirken.

– Lørdag 2. mars kl. 16.30 inviteres alle til å ta del i førstelørdagsandakten.

– Biskopen kommer til å være på besøk i Bergen fra 01. til 03. mars. Søndag, 3. mars, vil han feire Pontifikalmesse med oss i St. Paul kirke kl. 11. Etter messen er alle invitert til gratis kirkekaffe i skolens gymsal, hvor det blir mulig å hilse på biskopen.

– Menighetskontoret er stengt pga vinterferie. Vennligst ring telefon 55215950 hvis du vil snakke med en prest.

—————————————————————–Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.