Den stille uken og påsken i Bergen

St. Paul kirke

Søndag 24. mars, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe på norsk
kl. 11:00 Høymesse på norsk
kl. 13:00 Messe på tamil
kl 14.00 Mese på vietnamesisk
kl. 15:00 Messe på polsk
kl. 16:30 Messe på litauisk
kl. 18:00 Messe på engelsk
kl. 19:30 Messe på polsk

Skjærtorsdag, 28. mars
kl. 16:00 Messe på vietnamesisk
kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
kl. 18:00 Høymesse på norsk til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 23:00 Tilbedelse
kl. 20:00 Norsk
kl. 20:45 Filippinsk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Vietnamesisk

Langfredag, 29. mars
Kl. 9:00 Tamilsk korsvei
kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord på korset
kl. 15:00 Norsk Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 30. mars
kl. 09:00 Velsignelse av påskematen hvert kvarter (Polsk) – 12.00
kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
kl. 22:00 Påskenattsliturgi norsk

1. Påskedag, søndag 31. mars
kl. 9:00 Messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse på norsk
kl. 13:00 Messe på vietnamesisk
kl. 15:00 Messe på polsk
kl. 16.30 Messe på tamil
kl. 18:00 Messe på engelsk
kl. 19:30 Messe på polsk

2. Påskedag, mandag 1. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 Messe på norsk
kl. 13:00 Messe på vietnamesisk
kl. 15.00 Messe på polsk
kl. 18:00 Messe på tamil

Marias Minde.

Palmesøndag, 24. mars
kl. 10:00 Høymesse på norsk
kl. 12:00 Messe på polsk
kl. 14:00 Messe på vietnamesisk

Skjærtorsdag, 28. mars
kl. 16:00 Messe på tamil
kl. 18:00 Norsk messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien

Langfredag, 29. mars
kl. 15:00 Norsk Langfredagsgudstjeneste

Påskeaften, lørdag, 30. mars
kl. 18:00 Påskevigil på norsk

1. Påskedag, søndag, 31. mars
kl. 10:00 Høymesse på norsk
kl. 12:00 Høymesse på polsk
kl. 14.00 Messe på filippinsk

2. Påskedag, mandag, 1. april
kl. 10:00 Messe på norsk
kl. 12:00 Messe på polsk

St. Olavs kapell på Voss

Palmesøndag, den 24. mars
kl. 11:00 Messe på norsk

Skjærtorsdag, 28. mars
Kl. 18.00 Messe på norsk

Lørdag, den 30. mars
Kl. 11:00 velsignelse av påskemat + skriftemål, polsk

1. Påskedag, 31. mars
Kl. 11:00 Messe på norsk
Kl. 12:30 Messe på polsk

Sælen kirke – triduum på polsk

Skjærtorsdag, 28. mars
kl. 16:00 Messe på polsk til minne om innstiftelsen av Eukaristien

Langfredag, 29. mars
kl. 17:00 Langfredagsgudstjeneste på polsk

Påskeaften, lørdag, 30. mars
kl. 20:00 Påskevigil på polsk