KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. MARS

  • Eldre katolikker inviteres til samvær igjen nå på mandag etter messen i Birgittakjelleren kl. 11:40. Det blir te, kaffe, prat og sang. Første treff etter Påske blir 8. april.
  • En oppdatert liste over messer i Den stille Uke og i Påsken er nå lagt ut på hjemmesiden vår. Vennligst noter at skjærtorsdagsmessen på Marias Minde feires kl. 18:00 (ikke kl. 14:00).
  • Papirbøssene med pengegaver til Caritas kan leveres i sakristiet eller på menighetskontoret i Den stille Uke og i Påsken.
  • Menigheten trenger flere kateketer både for barn og konfirmanter fra høsten av. I den forbindelse arrangeres begynnerkurs i Den Gode Hyrde Katekese 21-26 juni på Marias Minde. Se brosjyre bak i kirken.
  • Bufetat leter etter en katolsk fosterfamilie til et barn på 7 år. Vennligst kontakt Bufetat direkte eller ring menighetskontoret for nærmere informasjon.
  • Bibelselskapets nye bibel med katolsk kanon er endelig kommet ut! Den kan bestilles på nett eller kjøpes på menighetskontoret. Den koster kr. 799.
  • Palmesøndag er det ingen kirkekaffe i krypten etter høymessen.
  • Langfredag, den 29. mars er kollekten bestemt for Det Hellige Land.

  • Vi minner om at klokkene må stilles en time frem natt til første påskedag siden sommertiden begynner da.