Kunngjøringer søndag 31. mars 2024

– Torsdag 04. april blir det igjen vesper kl. 18:30 med bønn for kall.

– St. Paul menighet inviterer til sakramentstilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken torsdag 04. april etter kveldsmessen. Tilbedelsen avsluttes ved midnatt med velsignelse. Se oppslag i kirken.

– Lørdag 06. april kl. 16.30 inviteres alle til å ta del i førstelørdagsandakten.

– Søndag 07. april er det søndag for den Guddommelige Miskunn.

– Søndag 07. april er det også familiemesse kl. 13:00 med kirkekaffe i krypten etterpå. Ta med mat som du vil dele med fellesskapet.

– Bibelselskapets nye bibel med katolsk kanon er endelig kommet ut! Den kan bestilles på nett eller kjøpes på menighetskontoret. Den koster kr. 799.

– Menigheten trenger flere kateketer både for barn og konfirmanter fra høsten av. I den forbindelse arrangeres begynnerkurs i Den Gode Hyrde Katekese 21-26 juni på Marias Minde. Se brosjyre bak i kirken.