KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. APRIL

– I dag, søndag, 07. april er det Den Guddommelige Miskunns søndag.

– Søndag 07. april er det også familiemesse kl. 13:00 med kirkekaffe i krypten etterpå. Ta med mat som du vil dele med fellesskapet.

– Mandag 8. april feirer vi Herrens Bebudelse både kl. 11 og kl. 19. Etter morgenmessen kl. 11 inviteres eldre katolikker til samvær i Birgittakjelleren.  Det blir te, kaffe, prat og sang. Etter kveldsmessen kl. 19 inviterer gruppen «Maria, Alle Hjerters Dronning» til kirkekaffe. Alle er hjertelig velkomne.

– Caritas Bergen kaller inn til årsmøte, tirsdag 23. april, kl. 18.00 i lokalene til Caritas Bergen, Sigurdsgate 8. Alle medlemmer av St. Paul menighet som har fylt 18 år, kan delta på årsmøtet med tale- og stemmerett. Se oppslag med saksliste på kirketavlen.

– Bibelselskapets nye bibel med katolsk kanon er endelig kommet ut! Den kan bestilles på nett eller kjøpes på menighetskontoret. Den koster kr. 799.

– Menigheten trenger flere kateketer både for barn og konfirmanter fra høsten av. I den forbindelse arrangeres begynnerkurs i Den Gode Hyrde Katekese 21.-26. juni på Marias Minde. Se brosjyre bak i kirken.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.