KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. APR 2024

– Menighetens Vipps-funksjon er blitt forandret: Når man nå betaler via Vipps, kan man velge mellom tre kategorier: kollekt/gaver, kirkekaffe og kjøp av bøker og lys. Dette hjelper oss å få bedre oversikt over menighetens regnskap.

I månedsskiftet april/mai kommer vi i tillegg til å aktivere skattefradragsordningen på Vipps: Hvis du ønsker at din kollekt/gave registreres, må du gi menigheten tillatelse til å hente inn ditt navn og personnummer. Dette trenges kun å gjøre én gang, deretter registreres alle kollekter og gaver automatisk. Mer informasjon og en detaljert veiledning finnes på menighetens nettside.

– I dag (søndag, 28. april) er det festdagen for den hellige Louis-Marie Grignion de Montfort. Gruppen «Maria, Alle Hjerters Dronning» inviterer alle som har lyst til presentasjon, samtale og film om hans liv i skolens auditorium kl. 16 i dag.

– Mandag, 29. april inviteres eldre katolikker igjen til samvær i Birgittakjelleren etter kl. 11-messen. Det blir te, kaffe, prat og sang.

– Vi minner om at vi trenger nye kateketer og om kurset som arrangeres i Den Gode Hyrde-katekese, med påmeldingsfrist 1. mai.

– 1. mai blir det Maria-prosesjon fra Marias Minde til St. Paul kirke. Oppmøtet blir på Marias Minde kl. 14:30: Vi feirer en engelsk messe kl. 17:00 i St. Paul kirke med kirkekaffe i Krypten etterpå. Marialegionen stiller med noe mat, men ta gjerne med mat til å dele med andre hvis du vil.

– Torsdag 2. mai blir det først vesper kl. 18:30 med bønn for kall. Etter kveldsmessen kl. 19:00 blir det sakramentstilbe-delse til Jesu Hellige Hjerte frem til midnatt med avsluttende velsignelse.

– Neste lørdag og søndag, den 4. og 5. mai er det konfirmasjonsmesser kl. 10.30 og kl. 13 med reserverte plasser til konfirmantenes familier. På søndag må derfor høymessen kl. 11 gå ut. De som pleier å gå i høymessen og som ikke deltar i en av konfirmasjonsmessene, oppfordres til å gå i en av de andre søndagsmessene i stedet.

– Menigheten planlegger en pilegrimstur til Polen 16.-23. september. Se informasjonsbrosjyre bak i kirken og ta kontakt med menighetskontoret eller Dom Gregor dersom du er interessert.

———————————————————————–

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.