Pinsevake lørdag 18. mai kl. 19:30

“Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild.”

Menigheten inviterer alle til bønn og vake pinseaften – 18. mai. Vi begynner kl. 19:30 med en bønnegudstjeneste på engelsk og andre språk. Slutt ca. kl. 22:00.