KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. MAI 2024

– Mandag, 13. mai feirer vi Marias åpenbaringer i Fatima. Det blir film om Fatima kl. 16 på skolens auditorium. Etterpå blir det bønn og tilbedelse kl. 18 og messe kl. 19 på norsk. Alle er velkomne til kirkekaffe i Krypten etterpå.

– Menigheten inviterer alle til bønn og vake pinseaften – 18. mai. Vi begynner kl. 19:30 med en bønnegudstjeneste på engelsk og andre språk. Slutt ca. kl. 22:00.

– Vi minner om at man kan kjøpe den nye katolske bibelen på menighetskontoret. Den koster 799 kr.

– Menighetskontoret er stengt mandag, 13. og tirsdag 14. mai.

– – Menigheten arrangerer en pilegrimstur til Polen 16.-23. september. Informasjonsbrosjyre med oppdateringer ligger bak i kirken. Påmeldingsfrist er 26. mai.

———————————————————————

Det er INGEN kirkekaffe denne søndagen!