KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. OKT. 2015

-Søknadsfristen for opptak på St Paul skole er 15.november. Dette gjelder opptak til 1.og 8.klasse.

– Katolsk Forum har nytt møte tirsdag den 13. oktober etter aftenmessen, ca. kl. 19.45. Tema er: “Å fare og erfare: Et blikk på Wilfrid Stinissens overgivelsestenkning og på hvilken måte denne kommer til uttrykk på vandringen med Gud”, v/Kim Larsen, teolog og førsteamanuensis på NLA Høgskolen i Bergen.
– Ekteskapskurset i høst starter opp onsdag den 28.10. kl. 18.30, på lærerværelset på St. Paul skole. Kurset går over 5 onsdager frem til 25.11. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på kurset. Se plakat utenfor kirken og på web-siden under «katekese og kurs». Det vil bli holdt et nytt kurs til våren.

– Søndag, den 18.10. er «Verdensmisjonssøndag». Da går kollekten til De Pavelige Misjonsverker ved Missio Norge.

——————————————————————–
(I høymessen) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.