KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. november 2015

– Katolsk Forum inviterer til foredrag tirsdag 10. november kl. 19.45 på lærerværelset på St. Paul skole. Professor Anders Aschim, ved Høgskulen i Volda og leder for et forskningsprosjekt om katolske arbeidsinnvandrere på Sunnmøre, snakker om “Ora et Labora: Den katolske kirkes betydning for integrering av arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.”

– Mandag den 2. november er Alle Sjelers dag. Det er det norsk messe på Marias Minde kl. 10.00 og i St. Paul Kirke er det polsk messe kl. 17.30 og norsk høymesse kl. 19.00 hvor St.Paulkoret synger Faurés Requiem.

Man kan levere messestipendier til presten i sakristiet før hver messe. Husk å skrive navnet på familien som det skal bes for utenpå konvolutten.

– Det skal være gudstjeneste på Møllendal kirkegård både 1. og 2. november. Søndag 1. nov. er det oppmøte kl. 16 foran kapellene på Møllendal. Prosesjonen begynner kl. 16.30. Mandag den 2. november er det oppmøte fra kl. 13.30 og prosesjonen går kl. 14.00. Vi går til gravene for søstre og prester og andre, for å velsigne gravene og be for våre kjære avdøde.

– Fra 3. november tom 6. november bes det hver kveld kl. 19.30 rosenkrans for de avdøde.

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.