KUNNGJØRINGER SØN. 8. NOV. 2015

– Diakon Gunnar Wicklund-Hansen, som har gjort tjeneste i vår menighet siden 1991, døde den 1.11. Han bisettes fra St. Paul kirke, mandag den 9.11. kl. 11.00.

– Katolsk Forum inviterer til foredrag tirsdag 10. november kl. 19.45 på lærerværelset på St. Paul skole. Professor Anders Aschim, ved Høgskulen i Volda snakker om “Ora et Labora: Den katolske kirkes betydning for integrering av arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.”
– Vi minner om at søknadsfristen for opptak til St Paul skole er 15.november. Dette gjelder elever til 1. og 8.klasse

– St. Paul Menighet søker en vikar for menighetssekre-tæren i 70% stilling fra begynnelsen av januar 2016. Varighet ca. 3 måneder. Søker må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, være katolikk og vant til kontorarbeid og data, beherske norsk skriftlig og muntlig og engelsk muntlig og gjerne andre språk. Interesserte kan henvende seg til sognepresten,
Dom Alois Brodersen, innen 10.12.2015.