OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 9 listopada 2015

Diakon Gunnar Wicklund-Hansen, który pełnił posługę w naszej parafii od 1991r. zmarł w dniu 1.11. br. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 9.11. o godz. 11.00

Katolsk Forum – Forum Katolickie – zaprasza na wykład prof. Anders Aschim z Høgskolen w Volda. 10 listopada: “Ora et Labora: Znaczenie Kościoła Katolickiego dla integracji imigrantów zarobkowych w norweskim świecie pracy i społeczeństwie.”

Szkoła Św. Pawła przypomina, że termin składania podań do klasy 1-szej o 8-ej upływa 15go listopada. Formularz podania można znaleźć na stronie internetowej szkoly www.stpaul.no albo pobrać w recepcji.

Parafia Św. Pawła zatrudni w Biurze Parafialnym sekretarkę/sekretarza na okres ok. 3 miesięcy z początkiem stycznia 2016 w wymiarze 70% etatu – zastępstwo (vikariat). Kandydaci/kandydatki wyznania rzymsko-katolickiego muszą odznaczać się umiejętnością dobrej współpracy i kontaktów z ludźmi, znajomością pracy biurowej i obsługi komputera, posiadać dobrą znajomość języka norweskiego w mowie i piśmie oraz angielskiego mówionego. Zainteresowani proszeni są o kontakt z proboszczem Aloisem Brodersenem w terminie do 10 grudnia br.