Menighetsbladet er nå sendt ut.

Men_blad_2015.11 (2)Dersom du ikke har fått det kan du ta kontakt med redaktør Hege Askvik på epost menighetsbladstpaul@gmail.com eller mobil 41100566. For å rette feil i adresselistene er det fint å få med navn, adresse og helst fødselsdato.