KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. NOV. 2015

– Innsamlingen den 8.11.til støtte for p. Dariusz’ kirkeprosjekt i Khasakstan innbrakte til sammen kr. 19.257,- som er blitt sendt videre til ham. Tusen takk til alle som har bidratt.

– Hver onsdag kl 8.00 i adventtiden feires det roratemesse i St. Sunnivakapellet på Florida.

– Elever fra St. Paul Gymnas fremfører en adventskonsert i St. Paul Kirke lørdag 5.12. kl. 19.00. Det tas opp kollekt til Adventsaksjonen.

– Søndag, 6. desember deltar St. Paul Menighet igjen ved lystenningen på Fløien kl.13.15. Alle er hjertelig velkommen til å være med på andakten og kirkekaffe på Fløirestauranten.

– Tirsdag den 8.12. feirer vi høymesse i St. Paul Kirke om kvelden kl.19.00 (Maria Immaculata).

– Tirsdag den 8.12. etter høymessen er det Katolsk forum. Alf Tore Hommedal vil forelese over temaet ”Nonneseter – mer enn et stopp på bybanen. Liv og liturgi i et benediktinerinnekloster”.

– Søndag den 13.12. åpner vi Den hellige dør i St. Paul Kirke, som skal være åpen i Barmhjertighetens år. Det skjer i høymessen kl. 11.

– I adventstiden vil det bli tatt opp ekstrakollekt for Adventsaksjonen ved utgangen etter alle søndagsmessene.
———————————————————————-
(I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.