«Jeg var fremmed og dere tok imot meg» (Matt 25:35)

Det er nå opprettet to store akuttmottak for asylsøkere i Bergensområdet, et på Ågotnes og ett på Landås. Hvis noen ønsker å bidra til å hjelpe flyktningene, kan dere ta kontakt med asylmottakene direkte. De trenger besøksvenner, språkopplæring, aktivitet for barn, undervisning om det norske samfunnet eller invitasjon til kirken osv. Det er også behov for frivillige som kan være verge for mindreårige asylsøkere. Interesserte kan ta kontakt med Bergen Kommune tlf.55 56 75 70  epost: bergen.bidrar@bergen.kommune.no