KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. JAN 2016

– Ekteskapskurset for våren 2016 begynner torsdag 11. 2. og skal gå over fem torsdager.
Alle som skal gifte seg må gå på ekteskapskurs!
Og alle som skal gifte seg våren/sommeren 2016 må gå på dette kurset!
Påmelding skjer til menighetskontoret.

– Vi minner om menighetsfesten søndag 24. januar. Da feirer vi festen for Paulus’ omvendelse.
Etter messen er det fest for hele menigheten i skolens gymsal med mat og underholdning.
Alle er hjertelig velkommen.

– Innsamlingen til Barne-Missio i Hellig-tre-kongers-helgen innbrakte kr. 27.328,- som er videresendt Missio Norge,
og innsamlingen til Adventsaksjonen i desember 2015 gav kr. 13.418,- som er sendt videre til Caritas.
Hjertelig takk til alle glade givere.

– Katolsk Forum tirsdag, 19. januar, kl. 19.45 på Personalrommet: “Pave Frans – en pave i grevens tid? Laudato Si – en utfordring til oss alle!” v/Ingrid Rosendorf Joys, som er Samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme (i permisjon i 2016) og leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
————————————————————-
(I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.