KUNNGJØRINGER SØN 17. JAN 2016

– Lørdag 23. april kl. 16.00 blir det orgelkonsert i St. Paul Kirke. Mariko Takei og elever fra Orgelklubben Ferdinand spiller musikk av blant annet Max Reger. Varmt velkommen

 

– Førstkommende tirsdag 26. april blir det et spesielt program i Katolsk Forum. Wolfgang Plagge vil spille orgel til kveldsmessen i kirken kl. 19.00.  Deretter, (kl. 19.45) holder han foredrag på St. Paul skole, i personalrommet, over temaet: “Hva er en salme? Han er organist og kantor i Asker og Bærum katolske menighet på Stabekk. Han er også komponist og har bl. a. skrevet flere melodier for den katolske salmeboken Lov Herren.                                                                     Vi ses førstkommende tirsdag. Husk at kvelden begynner med messe og orgelspill kl. 19.00 i kirken. Inngangspenger til foredraget kr 30,-

– Etter ønske av Den Hellige Far, Pave Frans, blir det tatt opp ekstrakollekt ved utgangen etter alle søndagsmessene denne helgen. Pengene går til å hjelpe ofrene etter krig og vold i Ukraina.                                   –——————————————————————-

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.