Bønneuke for kristen enhet

Velkommen til økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn kirke torsdag 21.januar 2016 kl 19.00