KUNNGJØRINGER SØN 24. JAN 2016

– Ekteskapskurset for våren begynner torsdag 11. februar og skal gå over fem torsdager. Alle som skal gifte seg må gå på ekteskapskurs. Og alle som skal gifte seg våren/sommeren 2016 må gå på dette kurset. Påmelding skjer til menighetskontoret.

– Tirsdag den 2. februar er festen for Herrens frem-stilling i Templet, eller Kyndelsmesse.I aftenmessen kl. 19.00 velsignes lysene som skal brukes i kirken og vi holder lysprosesjon i kirken. Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen.

– Den 2. februar er ”Ordens-dag” i vårt bispedømme, dvs. at vi ber spesielt for ordens- og prestekall. Det blir utstilling av Sakramentet og tilbedelse i Mor Teresa søstrenes kapell i prestegården hele dagen fra kl. 07.30 og frem til kl. 18.00.

– I helgen 6. – 7. februar vil biskopen visitere St. Paul Menighet. Søndag 7.2. kl. 11 blir det pontifikalmesse med innsettelse av Erik Andreas Holth som kapellan i vår menighet. Etter messen blir det anledning til å hilse på biskopen ved kirkekaffen i skolens gym-sal.

– I dag er det menighetsfest. Etter messen er det Paulusprogram, mat og underholdning i skolens gymsal. Maten velsignes og serveres etter første del av programmet. Alle er hjertelig velkommen.