Den ekstraordinære bispesynoden om familien

Verdensomspennende forbønn

for familiene og den ekstraordinære bispesynoden om familien som finner sted i Vatikanet den 5.-9.oktober 2014.

pave

Kirkene i Norden representeres av biskop Anders Arborelius av Stockholm, formann i Den nordiske bispekonferanse.

La oss be sammen i dagene som kommer om den Hellige Ånds lys og Den hellige families forbønn for alle biskoper som deltar i synoden, slik at deres svar på dagens utfordringer kan la de troende erfare Den guddommelige barmhjertighet, og inspirere stadig flere mennesker til å etterfølge Kristi kjærlighet til sin Kirke med sine liv.