Kunngjøringer søndag 5. oktober 2014

  • Uke 41, dvs. kommende uke, har skolen høstferie, og menighetskontoret vil være ubetjent. Ved behov for akutt hjelp, kan vakt-telefon 5521 5950 ringes.

  • Torsdag 16.10 vil det være høymesse i St Paul kirke kl 19.00. Dette er i anledning 1000-års-jubileet for Hellig Olavs omvendelse.
  • Kommende uke vil det være en verdensomspennende forbønn for familien og den ekstraordinære bispesynoden som finner sted i Vatikanet 5. – 9. oktober.

————————————————————————————————-

(I høymessen)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.