Konfirmasjon i Sogn og Fjordane

Søndag 21.september meddelte biskop Bernt Eidsvig Fermingens Sakrament til 16 ungdommer i  et stappfullt bedehus i Førde. St.Paul menighet leier bedehuset til messefeiring hver søndag. Sogneprest Alois Brodersen og kapellan p.Marek Żur konselebrerte under fermingen.

SF ferming 3 SF ferming 2 SF ferming 1