Katolsk Forum – Tirsdag 30. september

Tirsdag 30. september — Katolsk Forum på St. Paul videregående skole

Nygårdsgaten 124 — (tidligere Florida sykehus)

“Hva er en katolsk skole? St. Paul grunnskole og gymnas i Bergen”

v/Ronny Michelsen, rektor ved St. Paul skole — grunnskole og gymnas, og Petter Gjessing, Undervisningsinspektør/ rektors stedfortreder ved St. Paul gymnas.

Programmet begynner med messe i Sta. Sunniva kapell v/St. Paul gymnas kl. 19.00,  etterfulgt av foredrag og omvisning på skolen.

Se skolens egne nettside her…