Kunngjøringer: søndag 28. september 2014

– “Denne søndagen, 28. september, er Caritassøndag. Kollekten går til Caritas’ arbeid i inn- og utland. Overskuddet av kirkekaffen idag går til Caritas Norge.

– Ekstrakollekten sist helg for det nye orglet innbrakte kr. 6.510,-. Hjertelig takk til alle givere.

-Det er Katolsk Forum tirsdag 30. september. Denne gangen på St Paul gymnas. Tema: “Hva er en katolsk skole? St. Paul grunnskole og gymnas i Bergen” v/Ronny Michelsen og Petter Gjessing, Det  begynner med messe i Sta. Sunniva kapell på Florida kl. 19.00, deretter foredrag og omvisning på skolen

– Låsen til gitterporten foran krypten ble skiftet ut sist mandag 22. september. Brukere av krypten kan levere inn sin gamle nøkkel og få den nye på menighetskon-toret i åpnings-tiden. Alle som får ny nøkkel må skrive under på at de er kjent med brukerreglementet og at de sørger for at den gruppen de er ansvarlig for, rydder opp etter seg.

– Lørdag den 4. 10. markerer Legfransiskanerne minnedagen for den hl. Franz av Assisi med en liten tilstelning på Personalrommet på skolen. De som ønsker å være med på den, kan kontakte Legfransiskanerne.
——————————————————————–
(I høymessen) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.