Valg til Menighetsrådet 2016

Plakat For Kandidat-page-0I år er det valg av nytt menighetsråd. Rådet velges for en periode på to år. Årets valg holdes helgen 11. og 12. juni, med mulighet for forhåndsavstemning uken før. Sognepresten har oppnevnt en valgkomite bestående av: Leder: Bente Braza bente.braza@uib.no 94350199 Andreas Christiansen andreas.christiansen@hsh.no 97685503 Chau-Son Do cha-d@online.no 40642200.  Kan du tenke deg å være med i Menighetsrådet, eller har du forslag til noen som burde være der, så ta kontakt med ett av medlemmene i valgkomiteen innen 1. mai. Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn i menighetsrådet og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet.