KUNNGJØRINGER SØNDAG, 3. APRIL 2016

kirkeInntekt for den polske gruppens salg av palmegrener ble kr 5300. Pengene går til Caritas Bergen. Menigheten takker dem for god innsats.

Lørdag 9.april kl 15.00 blir det konsert v. orgelklubben Ferdinand.

Søndag 10.april inviteres hele menigheten til å synge Händels ” Halleluia” fra ” Messias ”.Vi øver 6.april kl 20.00-21.00 og 10.april kl 10.00-10.30 i kirken.

I år er det valg av nytt menighetsråd. Rådet velges for en periode på to år. Årets valg holdes helgen 11. og 12. juni, med mulighet for forhåndsavstemning uken før. Sognepresten har oppnevnt en valgkommite bestående av Bente Braza, Andreas Christiansen og Chau-Son Do.

Kan du tenke deg å være med i Menighetsrådet, eller har du forslag til noen som burde være der, så ta kontakt med ett av medlemmene i valgkomiteen innen 1. mai. Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan stemme ved menighetsrådet eller bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet.

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.