1050 jubileum for Polens dåp

Polen feirer i disse dager 1050 år siden landet ble kristnet. «Dette er en begivenhet som er like viktig for det polske folk, som Hellig Olavs dåp er det for det norske. Fyrstens dåp i 966 åpnet landet for kristne misjonærer og, må vi vel kunne formode, – langsomt – ble folket kristent. Og siden har det polske folk vært katolsk i 1050 år.» sa Dom Alois i sin preken under messen på polsk søndag 10.april. Og han fortsatte:

«Den Kirken, som kom til Polen for 1050 år siden og som siden har bygget opp og styrket den polske nasjon, – som har gitt det polske folk åndelig føde, – den bringer dere med dere – og er dere med på å bygge opp her i Norge. Slik bringer dere troens velsignelse til et sekularisert Norge og Europa. Slik er dere med på å fiske mennesker for Kristus, slik at både dere og nordmennene og alle de andre nasjonene som er representert i vår menighet og i vårt bispedømme blir en del av de 153 fiskene, som vi hørte om i Evangeliet. De representerte alle kjente folk i datidens verden, slik vår menighet representerer omtrent hele verden. Jeg gleder meg over at dere er her og representerer Kristus i dette sekulariserte landet.

Jeg ber Gud velsigne dere alle.»

DSC_0283 DSC_0289 DSC_0298 DSC_0327 DSC_0346Etter messen var alle invitert til kaffe og kaker i Krypten