KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. MAI 2016

tn_IMG_2813 (2)– Torsdag den 5. mai er Kristi Himmelfartsdag. Det er søndagsmesseordning. Kveldsmessen på onsdag er som vanlig på vietnamesisk kl. 19.

– Søndag den 8. mai blir det «Bedehussang i høymessen». Eirik Sukke og unge musikanter fra menigheten deltar.

– 2. Pinsedag, mandag den 16. mai, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirke-tomten på Bergenhus festning kl. 12.00. Vi oppfordrer alle til å delta. Det er norsk messe i St. Paul Kirke kl. 11, så det skulle være mulig å komme ut til Kristkirketomten i tide.

-Fordi Legfransiskanerne har retrett denne helgen, er det ikke noe boksalg i krypten søndag 1.mai.

————————————————————

 (I høymessen)

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.