KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. MAI 2016

tn_IMG_2813 (2)– 2. Pinsedag, mandag den 16. mai, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirke-tomten på Bergenhus festning kl. 12.00. Det er viktig at St Paul menighets medlemmer møter opp der.

– Vi minner allerede nå om Kristi Legemsfest, som feires søndag den 29. mai. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke kl. 13.00 med prosesjon som i fjor, med altere på Museumsplassen, krysset Strømgaten-Harald Hårfagres gate, John Lunds Plass og på kirkeplassen. Ta dere tid til å være med på denne markeringen av vår tro.

– Neste helg, dvs. 21. og 22.5 er det fermingsmesser i menigheten.. Disse blir i Johanneskirken kl.12 og kl.16 den 21.5, og kl 14 den 22.5. Det er messer som vanlig her i St Paul kirke.

– Lørdag den 28. mai holder vietnamesisk gruppe sin årlige Mariaprosesjon på Marias Minde kl. 12.00. Kl.13.00 er det messe m. kirkekaffe. Alle er velkommen.

– Det vil bli arrangert Norgesmesterskap i ministrering 10-14 august i Oslo. Har du lyst til å delta, vennligst ta kontakt med ministrantledere eller p.Tao.

————————————————————-

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.